DJ Unic - Un Ratico Na' Ma'

Como te digo que no quiero
Enamorarme de ti
Un millón de veces te lo he explicado
Pero tú no entiendes así

Pa' mí eso del amor
Es asunto caduca...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.