Darius & Finlay - Possible

Oh, whoa-oh-oh-oh-oh
Whoa-oh

Waking up to sunlight rising as it warms my face (my face)
Though I'm still back in my dreams, I'm in a different pl...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.