Noriel - Cuerpo En Venta

Uh uh
Uh uh uh
Uh uh

Ella ya se cansó de ser la víctima
Ahora su corazón ya no lo lastiman
Se le acabaron las lagrimas
Ya no está pa' que le m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.