Lyanno - Repeat

Yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah (Uh, uh, uh, uh)
Yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah

Baby, yo sé que tú me odia'
Y sé que, todavía,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.