Camela - Más de lo Que Piensas

Yo no me canso de esperar
Me importa el tiempo y tú ya sabes cómo soy
Me gusta soñar si no duermo
Hacer con la imaginación lo que yo quiero
Qué má...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.