Camela - Llámala

Por mas que intento no puedo tenerla
Ella es la estrella que nunca alcanzare
Mi corazón se llena de vida cuando la ve
Tan solo un gesto de ella ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.