Camela - Ya se Acabó el Tener Dueño

Ya me he cansado de tanto callar
Esto parece la historia de siempre
La de nunca acabar
Ya me cansé del silencio

Lo que yo quiero saber
Es lo qu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.