Camela - El Calor de mi Cuerpo

Todo el calor de mi cuerpo sentirás
Cubierto con lunas blancas dormirás
Sólo el rozar de mis labios te hará despertar

Escúchame, te quiero de ver...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.