Camela - Hablale De Mi

Escúchame un momento
Te tengo que decir
Unas cuantas palabras
Que él me ha dado para ti
Primero he de decirte
Que no puede venir
Con él he estad...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.