Barbel - Te Hace Daño

Trato de entender como hacerte yo feliz
Y no logro encontrar las herramientas necesarias
Para que no te vayas y tenerte junto a mi
Y isa siempre fe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.