Camela - Cuando Zarpa El Amor

Sentimiento
Un clásico, del siglo 24
Camela, Juan Magan
Venimos del futuro
Camela
Juan Magan

Hace ya un tiempo que vivo sin ti
Y aun no m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.