Pacho El Antifeka - ¿Dónde Están?

Yeh (Yeh)
El Dominio nigga (El Dominio nigga)
Real G4 Life (Real G4 Life)
Codeine Nigga
Dímelo Pacho (Dímelo Pacho)
Esto es Alqaedas Incorporated...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.