Ala Jaza - Te Soñe

El Lebron, esa dama me puso hablar con lo palo e' luce y lo zafacone
Oye como dice

Siento que la vida me ha cambiado
Desde que matizas lo adorado...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.