Lyanno - Pa’ Mí

Tu mamá, no me soporta, no (No no)
Tu hermano ni que compró una corta, woh, pa' mí (Jejejeje) (El Wasón BB)
Tus amigas te envidian (Lyanno)
Y me ti...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.