Ala Jaza - Nadie se Meta

Si yo a usted no le pido
Usted a mi no me conoce, yo tampoco
Si usted a mi nunca me ha brindado nada
Deje de estar criticando, viva su vida y deje ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.