Tony Lenta - Infeliz

Otra vez a joder conmigo (En serio)
Mejor quedémonos de amigos (Váyase pa'l carajo)
porque a mí nadie va a cambiarme
Pa' esos jueguitos estamos ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.