Volker Rosin - Der Gorilla mit der Sonnenbrille

Der Gorilla mit der Sonnenbrille (ooh-la-la)
Tanzt so gerne mit Sybille (ooh-la-la)
Den Mambo tanzen beide gerne (ooh-la-la)
Abends zeigt er ihr di...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.