Querbeat - Hück oder nie

In zwanzig Johr will ich nit sagen
Hätte hätte ich doch domols met jemaat
Will nix bereue, dann keine Froch
Hück hück es ne janz besondere Daach
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.