Bad Bunny - Amorfoda

No quiero que más nadie me hable de amor
Ya me cansé, to' esos trucos ya me los sé
Esos dolores los pasé, yeh, yeh, yeh
No quiero que más nadie me ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.