Bad Bunny - Dime Si Vas a Volver

Yo sé que sigues siendo mía
Que me amas todavía
Que volverás un día
Y yo quiero que sea hoy

Yo sé que sigues siendo mía
Que me amas todaví...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.