Moop Mama - Liebe

Jedes Jahr, wenn die Blüten sprießen
Wenn sich Bienchen und Blümchen lieben auf den grünen Wiesen
Und die Züge nach Füßen riechen, wenn die Türen sc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.