Quavo - She For Keeps

Is she for keeps? Somebody tell
Is she for keeps? Somebody tell

Is she for keeps? (ay, ay)
Somebody tell me is she (somebody tell)
Is she for ke...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.