Montana the Producer - Si Te Quedas

Si te quedas, esta noche se detendrá el reloj
Te prometo, que si te quedas
Solo pasará lo que tú quieras
Y no me digas que ya es tarde y que te v...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.