Manolo Escobar - Y Viva España

¡Ole!
¡Ole!

Entre flores, fandanguillos y alegrías
Nació mi España, la tierra del amor
Solo Dios pudiera hacer tanta belleza
Y es imposible q...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.