Naomi V - Nada Que Temer

Yo no sé si tal vez
Ya te disté cuenta
De que cuando estas cerca de mí
Mi universo se pierde dando vueltas
Todo el tiempo alrededor de ti
Ya...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.