Quavo - Stars In The Ceiling

Zaytoven

Ridin' 'round itchin' (skrt)
Yeah, my palms itchin' (cash)
Real grown ain't fucking with no children (grown man)
I'm not arguing with n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.