Sniper SP - Malditas Pepas

Juanka El Problematik
Sniper SP

Cuando desperté de nada me acordé (De)
Un bulto lleno chavo me encontré y me pregunté (Te)
A quien carajo yo ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.