El Arrebato - Deberíamos Hablar

Soy un camarón que se quedó dormido
Un robinsón viviendo en la ciudad
Un paracaidista sentando en un bordillo
Un náufrago pidiendo libertad

Soy ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.