R-1 La Esencia - Bendiciones

Ahh
Ajá
R1 La Escencia

En estos momentos, 7 carros 20 apartamentos
Más champagne y prendan esos blunes
Bendiciones, esas son bendiciones
Qu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.