Camela - No Pongas Riendas al Corazón

Quién, se ha encargado de hacerte creer
Que lo nuestro no tiene sentido y debe acabar
Quién, se ha encargado de romper
Lo que para ti era un sue...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.