Bad Bunny - Me Mata

Yeah yeah
Tú estás buena bebé y sin mandarte a hacer
Quiero fumar y darte hasta el amanecer
Te juro que me gusta to' de ti
Todo de ti

Pero...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.