Chava Salazar - Ayer Soñé

Ayer soñé que estabas aquí
Y me volvías a enamorar
Y me reí pues sueño mucho
Pero eso no va a pasar

Dos, tres, cuatro

Ayer soñé que me de...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.