Romina Palmisano - Alguien Como Tú

Romina Palmisano (yeah)
Justin Quiles

Hace rato que yo ando buscando
Alguien que se atreva a mí
De repente, ese chico malo
No para de mirarm...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.