Noriel - Desobediente

Alexis & Fido
No-No-Noriel
Trap Capos

En las redes tiene mil enemigas
Prefiere estar sola, no tiene amigas
Se pasa posteando fotos en vered...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.