Querbeat - Tschingderassabum

Kei Käsch en der Täsch, kei Euro em Hot
Mir levve vun däm Party Molekül en unserem Blod
Et kleinste Fess ein janz Orchester
Mer zönde Rakete wie an...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.