Bernhard Brink - Wenn der Vorhang fällt

Als Kind wollte ich zum Ende der Welt
Wissen was passiert, ob man runterfällt
In der Schule klar, ich werd Astronaut
Dann hab ich lieber in die Ste...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.