Moop Mama - Alle Kinder

Jo-oh
Alle Kinder sitzen in der Bahn
Außer Gunther, der liegt drunter
Alle Kinder mögen alle Kinder
Außer Lisa, die mag Pegida
Alle Kinder akzept...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.