Die Lollipops - Das rote Pferd

Jetzt geht's los Fruende
Hier sind Susi und Fiola
Von den Lollipops!
Und natürlich da rote Pferd
Wir singen zusammen
Auf geht's

(Oh ey!)
U...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.