21 Savage - Slime

He gotta hunnid, we slime
He got the money, we slime
Pull up on ya, then we slime
Talking 'bout they is so slime
Ion think y'all niggas slime
Hav...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.