Querbeat - Nie mehr Fastelovend

Do wors verkleidt als Schneeleopard
Weld am Danze op ding eige Aat
Do wors Kölle en jeder Bewägung
Et es su lang her

Mir han jede Kneip op der K...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.