El Barrio - De Lobo a Cordero

Como me hueles a olvido
Que pronto se te olvidan los momentos vividos
Parece que te quedas
Y de pronto te has ido
Como me hueles a olvido

Saben...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.