Residente - Afilando Los Cuchillos

Dale, estamos afilando las navajas, dale
Llegó el afilador de navajas
Trooko
(Ha llegado el afilador a su domicilio)
(A la puerta de su casa)
(S...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.