Anitta - Muito Calor

(Uoh oh)
(Yeah, yeah, yeah, baby)

Ay, Dios mío (Dios mío)
Qué pasó (Qué pasó)
Que no me llaman
Esos medios
No sé si fue por el verano que tu p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.