J Balvin - COMO UN BEBÉ

Legendary Beatz
Yeah, Oasis
Leggo
Leggo

Trato, trato y queda nada
Peleamos otra vez (otra vez, otra vez, otra vez, otra vez)
Trato, trato a ve...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.