J Balvin - ODIO

No quiero saber de ti (No)
No sé qué haces aquí
Ya yo te lo advertí (Yeh, yeh)
Así que, mami, no te me ilusiones
Que pa' ti ya yo no escribo canci...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.