J Balvin - UN PESO

¿Pa' qué me vas a amar?
Si ya te dije adiós
Si ya me despedí de ti
No quiero saber más de tus besos
¿Pa' qué me vas a amar?
Ya te di tu perdón
E...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.