J Balvin - YO LE LLEGO

Ey

Dime dónde e' que está la bebida, ey
Y yo le llego
¿Dónde están las mujere'? Eh, eh
Y yo le llego
Dime dónde está mi gente, eh eh
Y yo le l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.