Lil Nas X - Kick It

(Bizness Boi)

Run to
To me
For three
See, if you need weed, get it from me
It's good
See if you want it, Nas, I got it, nigga, we should go an...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.