Lil Nas X - F9mily (You & Me)

You, and me
Yeah we, gotta fix this family
And I know it's hard
But oh, we at least gotta start

Yeah, you and me, my friend, you best believe
W...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.