Lil Nas X - Panini

Daytrip took it to 10 (hey)

Ayy, Panini, don't you be a meanie
Thought you wanted me to go up
Why you tryna keep me teeny? I
It's a dreamy, wish...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.